ที่อยู่​

125-125/1 หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เวลาทำงาน​

08:00 AM - 16:30 PM
Monday - Sunday

Contact us​

Phone: 0 2138-0478-80
Fax: 0 2138-0481
Email:information@novamedic.co.th