บริษัทโนวาเมดิค จำกัด

         เป็นผู้ผลิตเข็มประกอบไหมเย็บแผล ชนิดไหมละลายน้ำ, ไหมไม่ละลายน้ำ ครบวงจร
         เป็นผู้วิจัยและพัฒนา วัสดุปิดแผล สำหรับแผลจากโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาแผลติดเชื้อเรื้อรัง