รับใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๕๘  (Zero Work Injuried Campaign 2015)
และ
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (Zero Accident Campaign 2015)


 

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd

 

Copyright 2011 Novamedic.co.th - ZeroAccident2015 . Novamedic Co., Ltd. All Rights Reserved.