อบรมการดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ประจำปี 2559
Fire  Evacuation Training 2016


อบรมการดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ประจำปี 2558
Fire  Evacuation Training 2015


DSCF9455
DSCF9458
DSCF9462
DSCF9467
DSCF9483
DSCF9486
DSCF9488
DSCF9496
DSCF9497
DSCF9501
DSCF9503
DSCF9504
DSCF9511
DSCF9531
DSCF9542
DSCF9543
DSCF9552
DSCF9553
DSCF9554
DSCF9556
DSCF9567
DSCF9568
DSCF9571
DSCF9572
DSCF9574
DSCF9575
DSCF9580
DSCF9585
DSCF9599
DSCF9619
01/30 
start stop bwd fwd

 

Copyright 2011 Novamedic.co.th - อบรมการดับเพลิง ประจำปี 2559. Novamedic Co., Ltd. All Rights Reserved.