กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

 Elderly Foster Home at Nakhon Pathom


 

nvc20160604-1
nvc20160604-15
nvc20160604-16
nvc20160604-18
nvc20160604-2
nvc20160604-3
nvc20160604-5
1/7 
start stop bwd fwd

 

Copyright 2011 Novamedic.co.th - NursingHomeNakhonpathom. Novamedic Co., Ltd. All Rights Reserved.