ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
Permanent Secretary, Ministry of Industry visiting


 

nvc1-20161011
nvc10-20161011
nvc11-20161011
nvc2-20161011
nvc3-20161011
nvc4-20161011
nvc5-20161011
nvc6-20161011
nvc7-20161011
nvc8-20161011
nvc9-20161011
01/11 
start stop bwd fwd

 

Copyright 2011 Novamedic.co.th - Department of Industrial visiting . Novamedic Co., Ltd. All Rights Reserved.