กิจกรรม IN Know Vision Project


24322
24324
24326
24327
276904
276905
1/6 
start stop bwd fwd

ทำบุญบริษัท โนวาเมดิค จำกัด ประจำปี 2562
Company Blessing Ceremony 2019


IMG_0499
IMG_0501
IMG_0510
IMG_0512
IMG_0516
IMG_0530
IMG_0535
IMG_0537
IMG_0538
IMG_0546
IMG_0566
IMG_0567
IMG_0574
IMG_0612
IMG_0619
IMG_0624
IMG_0627
01/17 
start stop bwd fwd

Outing 2017 เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
Outing 2017 Khao Yai, Nakhon Ratchasima


 

 

nvcIMG_6785-20181211-162804
nvcIMG_6802-20181211-162804
nvcIMG_6809-20181211-162805
nvcIMG_6936-20181211-162805
nvcIMG_7007-20181211-162806
nvcIMG_7012-20181211-162807
nvcIMG_7290-20181211-162809
nvcIMG_7552-20181211-162809
1/8 
start stop bwd fwd

 

Copyright 2011 Novamedic.co.th - News and Events. Novamedic Co., Ltd. All Rights Reserved.