ร่วมงานกับเรา


 
บริษัท โนวาเมดิค จำกัด
เป็นผู้นำการด้านการผลิตไหมเย็บแผลและวัสดุ เครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม และสัตวบาล กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา จำนวน เพศ หมายเหตุ
       
         

 

 

 

 

ผู้สนใจ
  •    ส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่ information@novamedic.co.th
  •    หรือเข้ามากรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่บริษัทฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
  •    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป
  •    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •    สำเนาทะเบียนบ้าน
  •    สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  •    สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
  •    สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)

Copyright 2011 Novamedic.co.th - ร่วมงานกับเรา. Novamedic Co., Ltd. All Rights Reserved.