อื่น ๆ

สามารถผลิตน้ำ DI Type II ซึ่งมีค่า Conductivity ต่ำกว่า 1.0 microsiemens/cm และมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์น้อยกว่า 100 CFU/ml ในอัตรา 1-3 ลิตรต่อนาที
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
Copyright 2011 Novamedic.co.th - อื่น ๆ. Novamedic Co., Ltd. All Rights Reserved.