Outing จังหวัดระยอง 2563
Outing กาญจนบุรี 2562
Outing แจ่มจันทร์ รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 2561
Outing เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2560