บริษัท โนวาเมดิค จำกัด : ดำเนินการวิจัย คิดค้นและผลิตวัสดุ เครื่องมือแพทย์ต่างๆที่จำเป็นและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อชดเชยการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งผลิตเพื่อส่งออก