บริษัทโนวาเมดิค จำกัด

เป็นผู้ผลิต เข็มประกอบไหมเย็บแผล ชนิดไหมละลายน้ำ, ไหมไม่ละลายน้ำ ครบวงจร

เป็นผู้วิจัยและพัฒนา วัสดุปิดแผล สำหรับแผลจากโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาแผลติดเชื้อเรื้อรัง