บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

เป็นผู้นำการด้านการผลิตไหมเย็บแผลและวัสดุ เครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม และสัตวบาล กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้
0
ก่อตั้งเมื่อ

Green Industry

003

ISO 13485

gmp

GMP

ที่อยู่

125-125/1 หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Contact Us
Phone: 0 2138-0478-80
Fax: 0 2138-0481  Email:information@novamedic.co.th

เวลาทำงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์    08:00 น. – 16:30 น.