ที่อยู่

125-125/1 หมู่ 2 ซอย ซอยกาญจนพันธ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

เวลาทำงาน

08.00 ถึง 16.30

อีเมลล์

info@novamedic.co.th